Меню

Політика конфіденційності

Політика щодо обробки персональних даних 1. Загальні положення Ця політика обробки персональних даних складена відповідно...

Політика щодо обробки персональних даних

1. Загальні положення

Ця політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Федерального закону від 27.07.2006 №152-ФЗ «Про персональні дані» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що вживаються Fiori Company (далі — Оператор).

1.1. Оператор ставить за свою найважливішу мету та умову здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина під час обробки його персональних даних, зокрема захист прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.

1.2. Ця політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі — Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати щодо відвідувачів веб-сайту http://fiori.ua.

2. Основні визначення, котрі використовуються в Політиці

2.1. Автоматизована обробка персональних даних — обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.

2.2. Блокування персональних даних — тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).

2.3. Веб-сайт — сукупність графічних й інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їхню доступність в мережі Інтернет за мережевою адресою http://fiori.ua.

2.4. Інформаційна система персональних даних — сукупність персональних даних, які містяться в базах даних, та інформаційних технологій і технічних засобів, які забезпечують їхню обробку.

2.5. Знеособлення персональних даних — дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб’єкту персональних даних.

2.6. Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), котрі здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включно зі збором, записом, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (оновленням, зміною), витягом, використанням, передачею (поширенням, наданням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних.

2.7. Оператор — державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і/або здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

2.8. Персональні дані — будь-яка інформація, що стосується прямо чи побічно певного або такого, котрого можна визначити, Користувача веб-сайту http://fiori.ua.

2.9. Користувач — будь-який відвідувач веб-сайту http://fiori.ua.

2.10. Надання персональних даних — дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб.

2.11. Поширення персональних даних — будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, зокрема оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних у будь-який інший спосіб.

2.12. Транскордонна передача персональних даних — передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі.

2.13. Знищення персональних даних — будь-які дії, в результаті котрих персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та/або знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може обробляти наступні персональні дані Користувача

3.1. Прізвище, ім’я, по батькові.

3.2. Електронна адреса.

3.3. Номери телефонів.

3.4. Рік, місяць, дата і місце народження.

3.5. Адреса доставки.

3.6. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (включно з файлами cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс.Метрика, Google Аналітика та інших).

3.7. Вищеперераховані дані далі по тексту Політики об’єднані загальним поняттям — персональні дані.

4. Мета обробки персональних даних

4.1. Мета обробки персональних даних Користувача — інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів; інформування Користувача за допомогою відправки повідомлень за номером телефону з використанням обраних Користувачем месенджерів (Viber, WhatsApp, Telegram, СMС).

4.2. Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення щодо нових продуктів та послуг, спеціальних пропозицій та різноманітних подій. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти pr@fiori.ua з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».

4.3. Знеособлені дані користувачів, зібрані за допомогою сервісів інтернет-статистики, слугують для збору інформації про дії Користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних

5.1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки у разі їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті http://fiori.ua. Заповнюючи відповідні форми та/або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

5.2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (увімкнено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються [NS1] Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, які необхідні для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних з боку не уповноважених на це осіб.

6.2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних із виконанням чинного законодавства.

6.3. У разі виявлення неточностей у персональних даних Користувач може актуалізувати їх самостійно шляхом подання Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора pr@fiori.ua з позначкою «Актуалізація персональних даних».

6.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може у будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора pr@fiori.ua з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Транскордонна передача персональних даних

7.1. Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов’язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію котрого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

7.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки у разі наявності згоди в письмовій формі суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

8. Прикінцеві положення

8.1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з питань обробки його персональних даних, якщо звернеться до Оператора за допомогою електронної пошти pr@fiori.ua.

8.2. У даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до її заміни на нову версію.

8.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://fiori.ua/privacy-policy.