Політика конфіденційності

Політика щодо обробки персональних даних

ОНОВЛЕНО: 04.12.2020

1. Загальні положення

Ця політика конфіденційності складена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що вживаються Fiori Company (далі — “Компанія”, “Володілець персональних даних”).

1.1. Компанія ставить за свою найважливішу мету та умову здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина під час обробки його персональних даних, зокрема захист прав на недоторканність приватного життя.

1.2. Ця політика Компанії щодо обробки персональних даних (далі — Політика) застосовується до всієї інформації, яку Компанія може отримати щодо відвідувачів веб-сайту https://fiori.ua (далі — “Веб-сайт”).

2. Основні визначення, котрі використовуються в Політиці

2.1. Автоматизована обробка персональних даних — обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.

2.2. Блокування персональних даних — тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).

2.3. Веб-сайт — сукупність графічних й інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їхню доступність в мережі Інтернет за мережевою адресою https://fiori.ua.

2.4. База персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

2.5. Знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу.

2.6. Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

2.7. Володілець персональних даних — фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

2.8. Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2.9. Суб’єкт персональних даних (Користувач) — будь-який відвідувач Веб-сайту, фізична особа, персональні дані якої обробляються.

2.10. Надання персональних даних — дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб.

2.11. Поширення персональних даних — будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, зокрема оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних у будь-який інший спосіб.

2.12. Транскордонна передача персональних даних — передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі.

2.13. Знищення персональних даних — будь-які дії, в результаті котрих персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та/або знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Компанія може обробляти наступні персональні дані Користувача, з метою надання своїх послуг:

  • Прізвище, ім’я, по батькові;
  • Електронна адреса;
  • Номери телефонів;
  • Рік, місяць, дата і місце народження;
  • Адреса доставки.

3.1. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів, таких як файлів Cookies та за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс.Метрика, Google Аналітика та інших).

Cookies — це невеликі текстові файли, які зберігають веб-сайти на комп’ютері або мобільних пристроях в момент, коли Користувач починає їх використовувати. Таким чином, Веб-сайт на певний час буде пам’ятати вподобання і дії, які виконав Користувач, в тому числі для того, щоб Користувачу не потрібно було повторно вводити ці дані. Файли Cookies самі по собі не ідентифікують окремого користувача, а ідентифікують тільки комп’ютер або мобільний пристрій.

Cookies та інші технології відстеження на Веб-сайті можуть використовуватися різними способами. Наприклад, з метою експлуатації веб-сайту, аналізу відвідуваності або в рекламних цілях. Cookies та інші технології відстеження ми використовуємо, зокрема, для підвищення якості та ефективності наших послуг.

У налаштуваннях деяких браузерів можна встановити заборону збору Cookies. У випадку відключення деяких файлів Cookies, функціональність Веб-сайту може бути обмежена і можлива некоректна робота деяких сервісів.

Для отримання додаткової інформації про те, що таке cookies, як вони працюють, як ними керувати або як їх видалити, перейдіть на www.allaboutcookies.org.

3.2. Вищеперераховані дані далі по тексту Політики об’єднані загальним поняттям — персональні дані.

4. Мета обробки персональних даних

4.1. Мета обробки персональних даних Користувача — надання послуг Компанією; інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів; інформування Користувача за допомогою відправки повідомлень за номером телефону з використанням обраних Користувачем месенджерів (Viber, WhatsApp, Telegram, СMС).

4.2. Також Компанія має право направляти Користувачеві повідомлення щодо нових продуктів та послуг, спеціальних пропозицій та різноманітних подій. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Компаніяу лист на адресу електронної пошти [email protected] з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».

4.3. Знеособлені дані користувачів, зібрані за допомогою сервісів інтернет-статистики, слугують для збору інформації про дії Користувачів на Веб-сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних

5.1. Компанія обробляє персональні дані Користувача тільки у разі їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на Веб-сайті. Заповнюючи відповідні форми та/або відправляючи свої персональні дані Компанії, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

5.2. Компанія обробляє знеособлені дані про Користувача у разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (увімкнено збереження файлів Cookies та використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Компанією, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, які необхідні для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.1. Компанія забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних з боку не уповноважених на це осіб.

6.2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних із виконанням чинного законодавства.

6.3. У разі виявлення неточностей у персональних даних Користувач може актуалізувати їх самостійно шляхом подання Компанії повідомлення на адресу електронної пошти Компанії [email protected] з позначкою «Актуалізація персональних даних».

6.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може у будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Компанії повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Компанії [email protected] з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Транскордонна передача персональних даних

7.1. Компанія до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов’язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію котрого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

7.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки у разі наявності згоди в письмовій формі суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

8. Прикінцеві положення

8.1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з питань обробки його персональних даних, якщо звернеться до Компанії за допомогою електронної пошти [email protected].

8.2. У даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Компанією. Політика діє безстроково до її заміни на нову версію.

8.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://fiori.ua/privacy-policy .

Кошик
Call now